ผู้สมัครสมาชิกจะต้องอยู่รับรถเพื่อแสดงเอกสารเช่นบัตรประชาชนและเซ็นเอกสารสัญญากับทางพาร์ทเนอร์