ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ประกันจะไม่ครอบคลุม ยางรถยนต์ กุญแจ แล้วก็กระจก