ถ้ารถที่สมัครสามชิกถึงคบกำหนดเวลาที่ต้องเข้ารับการบำรุง ทางเราจะมีการแจ้งคุณล้วงหน้าผ่านอีเมล และทำการเลือกวันที่เหมาะสม

หากรถของคุณแจ้งเตือนขอรับบริการ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง concierge.th@carzuno.com ทางเราจะติดต่อกับพาร์ทดนอร์เพื่อจัดเตรียมการบริการและนัดวันเวลาเข้ารับบริการ