หากรถเริ่มส่งสัญญานว่ากำลังจะเสีย สามารถโทรเบอร์ฉุกเฉินได้เลยจะติดอยู่ที่ภายในตัวรถและติดอยูในใบสัญญา