ทางประกันภัยจะครอบคลุมให้หากความเสียหายไม่ได้เกิดจากการดูแลรักษาที่ไม่ดีหรือการใช้รถแบบไม่ระมัดระวังเช่นยางแตก ขอบล้อเสียหาย หรือรอยขูด