ติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินได้ 24ชม. เบอร์โทรจะติดอยู่ภายในตัวรถ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากทำกุญแจหายและทำกุญแจให้ใหม่