ทางเรามีรถสำรองให้หากรถที่สมัครเข้ามาใช้งานไม่ได้ เรามีรถสำรองมากมายเพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกเข้ามามั่นใจและหายห่วง