Carzuno เป็นบริษัทสมัครสามาชิกรถยนต์รายเดือนที่ง่ายการการเช่าและเช่าซื้อ เพียงแค่จ่ายรายเดือนไม่มีเก็บเพิ่ม เราครอบคลุมประกันภัยชั้น 1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนยางและไม่เก็บภาษีเพิ่ม เพียงแค่จ่ายรายเดือน ไม่ต้องจ่ายยิบย่อย Carzuno มีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านภายใน 24 ชม. Carzuno ทำให้การจองรถเป็นเรื่องง่ายและไม่ผูกมัด