Carzuno คืออะไร?

Carzuno คืออะไร?
Carzuno เป็นบริษัทสมัครสามาชิกรถยนต์รายเดือนที่ง่ายการการเช่าและเช่าซื้อ เพียงแค่จ่ายรายเดือนไม่มีเก็บเพิ่ม เราครอบคลุมประกันภัยชั้น 1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแ...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:22 PM
สมัครสมาชิกกับเช่าต่างกันยังไง?
การที่สมัครสมาชิกใช้รถมีข้อได้เปรียบหลายๆอย่างมากกว่าการเช่ารถ เช่น ประกันภัยชั้น 1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนยางและไม่เก็บภาษีเพิ่ม เพียงแค่จ่ายรายเดื...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:22 PM
อะไรที่ไม่รวมอยู่ในค่าสมาชิกบ้าง?
ค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าล้างรถ ฯลฯ พวกนี้ไม่รวมอยู่ในค่าสมัครรายเดือน
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:22 PM
เป็นสมาชิกกับ Carzuno เลือกรถได้ไหม?
Carzuno มีรถให้เลือกหลากหลายแบบทั้งรถใหม่รวมถึงเทคโนโลยีภายในตัวรถ ซึ่ง Carzuno ได้ทำงานร่วมร่วมกับพาร์ทเนอร์ เจ้าใหญ่ๆภายในไทย ค้นหารถที่ต้องการบนเว็บไซต...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:22 PM
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราทำการจองรถเข้ามาแล้ว?
หลังจากที่คุณส่งทำการจองรถมาทาง Carzuno ทางเราจะตรวจสอบเอกสารของคุณแล้วก็ข้อมูลการจ่ายเงิน หลังจากนั้นทาง Carzuno จะทำการติดต่อกับพาร์ทเนอร์เพื่อตรวจสอบว่าร...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:22 PM
สมัครสมาชิกกับ Carzuno จำกัดระยะทางการวิ่งไหม?
รถส่วนใหญ่ที่ Carzuno ไม่จำกัดระยะทางการวิ่ง อาจจะมีแค่บางรุ่นเท่านั้นที่จำกัดระยะทางเนื้อจากเป็นเงื่อนไขของทางพาร์ทเนอร์ โปรดดูข้อตกลงการเช่าของคุณหรือติดต...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
ค่าทางด่วน และ M-Flow
ผู้สมัครสมาชิกจะต้องชำระค่าทางด่วนเอง และหลีกเลี่ยงการใช้ M-Flow
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
ช่องทางการชำระเงิน?
Carzuno รับบัตรเครดิต Visa และ Mastercard บัตรต้องมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นซ้ำๆมาก่อน ลูกค้าสามารถจ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือ mobile banking ได้แต่จะมีค่ามัดจำก่อนหน...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
มีมัดจำไหม?
ตอนสมัครสมาชิกจะไม่มีการเก็บล่วงหน้าหากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หากลูกค้าชำระผ่านช่องทางอื่นๆจะมีค่ามัดจำล่วงหน้า 1 เดือน และจะทำการคืนค่ามัดจำหลังสิ้นสุดสัญญา
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
เอารถไปขับแกร้บหรือไลน์แมนได้ไหม?
รถของทาง Carzuno ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ขับแกร้บ,ไลน์แมนหรืองานบริการที่คล้ายๆกัน
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM