ค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าล้างรถ ฯลฯ พวกนี้ไม่รวมอยู่ในค่าสมัครรายเดือน