ผู้สมัครสมาชิกจะต้องชำระค่าทางด่วนเอง และหลีกเลี่ยงการใช้ M-Flow