ตอนสมัครสมาชิกจะไม่มีการเก็บล่วงหน้าหากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หากลูกค้าชำระผ่านช่องทางอื่นๆจะมีค่ามัดจำล่วงหน้า 1 เดือน และจะทำการคืนค่ามัดจำหลังสิ้นสุดสัญญา