รถของทาง Carzuno ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ขับแกร้บ,ไลน์แมนหรืองานบริการที่คล้ายๆกัน