ผู้สมัครจะต้องอายุ 21ปี ขึ้นไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ concierge.th@carzuno.com