คุณสมบัติในการสมาชิก

คุณสมบัติในการสมาชิก
ผู้สมัครจะต้องอายุ 21ปี ขึ้นไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ concierge.th@carzuno.com
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:24 PM
ต้องมีใบขับขี่ประเทศไทยไหมสำหรับการสมัครสมาชิก?
สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทยต้องใช้ใบขับขี่ประเทศไทย หากเป็นต่างชาติใช้ใบขับขี่สากลพร้อมกับหนังสือเดินทาง
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:24 PM