สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทยต้องใช้ใบขับขี่ประเทศไทย หากเป็นต่างชาติใช้ใบขับขี่สากลพร้อมกับหนังสือเดินทาง